top of page

Zwangerschap & bevalling

"It is thanks to the voice of the mother, perceived via an ear

wich develops precociously and starts working in the first weeks of pre-natal life,

that the desire to communicate is formed"'' — Alfred A. Tomatis

Onderzoek naar het prenataal leven heeft de afgelopen jaren de mening versterkt dat de foetus een intensief en actief zintuiglijk en  psychologisch baarmoederlijk leven doormaakt. Deze theorie, die tegenwoordig alom geaccepteerd wordt, werd voor het eerst gepresenteerd door Alfred A. Tomatis. Ook het feit dat de foetus al in de eerste maanden van de zwangerschap kan horen, en daarom een scala aan herinneringen heeft aan zijn vroegste ervaringen, wordt algemeen erkend. 

Om vrouwen te helpen de zwangerschap optimaal te beleven, is er niets beter dan moeder en kind onder dezelfde geluidsgolf te plaatsen! De sessies met het Elektronisch Oor geven aanstaande moeders de kans om hun zwangerschap met een positieve instelling en vol zelfvertrouwen te ervaren.

Wat gebeurt er met het oor tijdens de 
zwangerschap?

Het oor begint zich al vanaf de eerste dagen van het embryonale leven te vormen en is na 4,5 maanden volledig uitontwikkeld. Maar dit oor benut nog niet alle mogelijkheden. Het werkt als een filter dat de lage tonen onder 2000 Hertz afsnijdt. Als bijvoorbeeld de moederstem aan het kind wordt doorgegeven in de vorm van lage tonen, valt het kind direct in slaap vanwege een gebrek aan stimulerende werking. 

 

Om het kind te stimuleren, om het de wens om te leven, en de wens tot communiceren door te geven, is het nodig om de moederstem zodanig aan te bieden, dat de lage tonen eruit gefilterd zijn. Om er zeker van te zijn dat deze boodschap correct doorgegeven wordt, dient gebruik gemaakt te worden van elektronische hulpmiddelen, die het 'auditieve oor' opent en dient de moederstem bovendien via botgeleiding (dus via bekken en wervelkolom van de moeder) te worden aangeboden. 

Vanaf dat moment ontstaat er een transformatie in de kind-moederrelatie en de wens tot leven en luisteren ontstaat. Dit gebeurt door de luistersessies met het Elektronisch Oor.

 

 

De voordelen van het Elektronisch Oor tijdens & na de zwangerschap 

Voorbereiding op de bevalling met behulp van het Elektronisch Oor dynamiseert en ontspant de aanstaande moeders en neemt hun angsten weg. Dit leidt tot:

 

  • Een beter slaappatroon

 

  • Rustiger naar de geboorte toeleven

 

  • Verbetering van de lichaamshouding

 

  • Vermindering van angst gedurende de zwangerschap

 

  • Een kortere en meer ontspannen bevalling & minder snel een keizersnede

 

De vaders die aan de voorbereiding meedoen ervaren een verbeterde communicatie met moeder en kind. De babies eten beter, slapen beter, zijn alerter en meer geinteresseerd in alles wat er om hen heen gebeurt. Ze glimlachen zodra ze muziek van Mozart horen. 

Volgens Amerikaanse onderzoeken zouden de babies zelfs slimmer zijn en zullen zij zich sneller ontwikkelen.

 

 

bottom of page