top of page

Luistergebieden

 

Luisterproblemen zijn gekoppeld aan bepaalde luistergebieden. Hieronder vindt u een overzicht van de problemen die u kunt tegenkomen en aan welke luistergebieden deze gerelateerd zijn. 

Receptief luisteren

Hiermee wordt het 'naar buiten luisteren' bedoeld. Dit houdt ons afgestemd op de wereld om ons heen, op wat er thuis gebeurt, op het werk of op school in de klas. Storingen in dit systeem kunnen zich tonen als:

 

 • Korte aandachtsspanne

 

 • Snel afgeleid zijn, bijvoorbeeld door omgevingsgeluiden

 

 • Overgevoeligheid voor geluiden

 

 • Verkeerd begrijpen van vragen of opdrachten

 

 • Verwarring en verwisseling van gelijkklinkende klanken of woorden

 

 • Onvermogen meerdere opdrachten achtereen op te volgen

 

Gedrag & sociale aanpassing

Luisterproblemen kunnen zich ook in dit gebied uiten door:

 

 • Lage frustratie-tolerantie

 

 • Gebrek aan zelfvertrouwen, verlegenheid

 

 • Slecht zelfbeeld

 

 • Angst en geïrriteerdheid

 

 • Hyperactief of juist terugtrekkings- en vermijdingsgedrag

 

 • Falende agressiecontrole of juist overaanpassing

 

 • Moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties

 

 • Gebrek aan motivatie, interesse in school of werk

 

 • Negatieve houding ten opzichte van school of werk

 

 • Onvolwassenheid

 

Expressief luisteren

Hiermee wordt het 'naar binnen luisteren' bedoeld. We gebruiken dit om het gehoorde te ordenen en onze stem te controleren als we spreken en zingen. Storingen in dit systeem kunnen tot uitdrukking komen in:

 

 • Vlakke en monotone stem

 

 • Hakkelende, aarzelende spraak

 

 • Geringe woordenschat

 

 • Eenvoudige, stereotype zinsstructuur

 

 • Problemen met spellen

 

 • Verwarring of omdraaien van letters

 

 • Moeite met begrijpend lezen

 

 • Problemen met hardop lezen of op toon zingen

 

Lichaamsbewustzijn & motoriek

Het evenwichtsorgaan (vestibulum), ook wel het 'lichaamsoor' genoemd, controleert ons evenwicht en coördinatie van beweging en houding. Storingen in dit luistersysteem kunnen zich uiten in:

 

 • Slechte, slappe of verkrampte lichaamshouding

 

 • Ongecoördineerde lichaamsbewegingen, onhandigheid

 

 • Slecht ritmegevoel

 

 • Niet stil kunnen zitten

 

 • Slordig handschrift

 

 • Moeite met organiseren, structureren, plannen

 

 • Gemengde dominantie (bijvoorbeeld rechterhand, linkervoet, rechteroog, linkeroor)

 

 • Verwarring tussen links en rechts

 

 • Slechte tijd-ruimte oriëntatie

 

 • Matige sportprestaties

 

Het niveau van de energie

Het oor werkt als een dynamo, die ons de benodigde energie levert om te (over)leven en onze (levens)doelen te bereiken.

Problemen in deze luisterfunctie kunnen leiden tot:

 

 • Problemen met uit bed komen

 

 • Ongewone vermoeidheid na school of werk

 

 • Gewoonte om alles uit te stellen

 

 • Hyperactiviteit

 

 • Neiging tot depressie

 

 • Gevoel van overbelasting door dagelijkse taken

 

 

bottom of page