top of page

Hoe het allemaal begon

Tomatis Goes zet zich al meer dan 10 jaar in voor het vergroten van persoonlijk welzijn door middel van luistertherapie. Wat ging hier allemaal aan vooraf?

 

Begin 1999 kwam ik voor het eerst in contact met 'Tomatis'. Dit was tijdens een avond van 'Balans' in Goes, waar dr. Pekelharing uit Nieuwegein een lezing hield over de 'Tomatis-methode'. Mijn man en ik waren toen juist op zoek naar een manier om onze jongste, die destijds in groep 3 dreigde vast te lopen, een extra steuntje en duwtje in de rug te geven. Leren was voor hem erg frustrerend, omdat hij - ondanks een goede intelligentie - op school steeds verder achter raakte. Wat ik hoorde over de resultaten van de 'Tomatis methode' leek te mooi om waar te zijn. Aangezien traditionele hulpverlening erg traag werkte meenden wij toch de gok maar te moeten wagen. Zo ging onze jongste luistertherapie volgen.

 

De positieve gevolgen bleven niet lang onopgemerkt. Thuis was het een verademing om te ervaren dat hij nu, ook wanneer er achtergrondgeluiden waren, 'op afstand bereikbaar was'. Dit wil zeggen dat hij nu reageerde wanneer je zijn naam riep, zelfs als hij met andere kinderen aan het spelen was of bijvoorbeeld als de TV aan stond. In tegenstelling tot voordien hoorde hij op school nu ook zijn naam als het niet stil was in de klas en kon hij de klassikale instructie van de juf volgen. Voorheen moest zij steeds de opdracht nog eens individueel herhalen. Zijn concentratie werd beter en hij haalde zijn leesachterstand in doordat hij met lezen in één klap twee niveau's omhoog schoot. Hij ontwikkelde zich nu in overeenstemming met zijn mogelijkheden. Daardoor bloeide hij helemaal op.

 

Gaandeweg raakte ik geïnteresseerd in de toepassing van 'Tomatis' binnen mijn werkkring in de verstandelijkgehandicaptenzorg (Stichting Zuidwester, Goes). In 2002 en 2003 werkte ik samen met

dr. Pekelharing en zijn vrouw in het Tomatisproject.

Hij kwam met de vraag of ik de Tomatis opleiding in Parijs zou willen volgen, waar ik niet lang over na hoefde te denken.

 

Uiteindelijk kon Tomatis Goes op 1 december 2003 haar eerste klant verwelkomen! 

Met de andere officieel erkende Tomatis centra in Nederland onderhoudt Tomatis Goes goede banden. Uiteraard staat Tomatis Goes ook in nauw contact met de overkoepelende Tomatis organisatie in Luxemburg en Parijs en heeft wereldwijd goede contacten.

 

 

bottom of page