top of page

Luistertraining in de praktijk

Hieronder kunt u lezen wat de intake inhoudt en hoe een luistertrainingsprogramma eruit ziet.

Wat houdt de intake in?

Voordat met de luistertraining begonnen wordt, doen we eerst uitgebreid onderzoek naar de luistervaardigheid, dat ook wel 'audio-psycho-fonologisch onderzoek' wordt genoemd. Aansluitend lichten we de resultaten toe tijdens een gesprek. 

 

De intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • Luistertesten met uitgebreide uitleg van de resultaten

 

 • Analyse van de ontstaansgeschiedenis van de klachten/problemen 

 

 • Formulering van de gewenste doelen

 

Bij kinderen is het - indien mogelijk - aan te bevelen dat ze door beide ouders worden begeleid tijdens deze eerste kennismaking.

 

Hoe ziet een trainingsprogramma eruit?

Op basis van analyse en interpretatie van de luistertesten en afhankelijk van de gewenste doelen, wordt voor iedere persoon een individueel trainingsprogramma opgesteld. De training bestaat uit klankstimulatie met behulp van het Elektronisch Oor.

 

Gemiddeld genomen ziet de planning van het trainingsprogramma er zo uit:

 

 • 15-30 uur luistertraining

 • 2-4 weken pauze

 • Luistertest en gesprek

 • 15-26 uur luistertraining

 • 3-6 weken pauze

 • Luistertest en gesprek

 • 15-26 uur luistertraining

 • Luistertest en gesprek

 

Afhankelijk van de aard van de vraag en de resultaten kunt u meerdere perioden  luistertraining volgen.

 

Wanneer voldoende luisterapparatuur beschikbaar is kunnen ouders of partners tegelijkertijd een ontspannend luisterprogramma volgen.

 

bottom of page