top of page

Praktijk Vroegop-Speelman

Vanuit mijn praktijk bied ik ook begeleiding aan cliënten met uiteenlopende ondersteuningsvragen.

Dit kan variëren van het begeleiden van kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking tot het begeleiden van ouderen, die extra ondersteuning nodig hebben omdat zij fysiek en/of mentaal achteruit gaan. Deze begeleiding kan onder bepaalde voorwaarden bekostigd worden vanuit een PGB (Persoons Gebonden Budget) of particulier ingekocht worden.

 

Overigens kan vanaf 2015 voor kinderen en jeugdigen die onder de Jeugdwet vallen een speciaal PGB voor behandeling worden toegekend,

als zij een verwijzing hebben van een huisarts, kinderarts of jeugdarts van de GGD. Hiermee kan muziektherapie worden bekostigd.

Zie voor meer informatie: Tomatis Goes/Vergoedingen.

bottom of page