top of page

Evenwicht   Gehoor   Oorsuizingen   AVP

Evenwichtsstoornissen en oorsuizingen (ook wel tinnitus genoemd) komen evenals auditieve verwerkingsproblemen (AVP) vaak voor in combinatie met gehoorproblemen, maar kunnen ook op zichzelf staan. 

Bij AVP zijn er problemen met het verwerken van auditieve prikkels. Deze worden niet

op de normale manier verwerkt/geïnterpreteerd.

Oorsuizingen/tinnitus kunnen veroorzaakt worden door gehoorproblemen, maar ook door stress. 

In de rubrieken voor volwassenen vindt u de meer specifieke onderwerpen die van toepassing zijn

op volwassenen en senioren/gepensioneerden, waaronder:

 

 

Evenwichtsstoornissen & gehoorproblemen
    

Het evenwichtsorgaan en het binnenoor zitten aan elkaar vast. Zij beïnvloeden elkaar sterk. Bij evenwichtsproblemen en gehoorproblemen is het belangrijk om te weten wat de medische status van beide is. 

 

Bij organische stoornissen, dus wanneer het orgaan niet goed werkt door bijvoorbeeld een beschadiging of ziekte, kan het gehoor of evenwicht niet hersteld worden. Bij deze stoornissen komt het echter vaak voor dat men erg vermoeid raakt van het extra alert zijn om zoveel mogelijk op te vangen. Hierdoor wordt de luisterhouding te gespannen en raakt men steeds vermoeider. Door te werken aan een goede luisterhouding en het weer opladen van energie kan er beter gehoord worden met het restgehoor.

 

Bij hoge tonenverlies (wat vaak voorkomt bij oudere mensen) of lawaaibeschadiging, ziet men vaak ook psychische factoren verschijnen als futloosheid, depressie en problemen met het geheugen. Het verwerken van hoge frequenties geeft ons energie. Het is de dynamo voor onze hersenen.

 

Met Tomatis wordt deze dynamo weer opgeladen door via beengeleiding de hersenen te voorzien van deze hoge frequenties. Ook het middenoor wordt weer aan het werk gezet zodat geluiden beter gefilterd worden bij alle andere frequentiegebieden, waardoor aangenamer deelnemen in de communicatie mogelijk is.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgevoeligheid voor geluid

Overgevoeligheid voor geluid komt vaak voor in combinatie met een verminderd gehoor. Via luistertesten is aan te tonen dat geluid onbeschermd binnenkomt, wat kan voelen alsof een tandarts een zenuw raakt. Dit leidt begrijpelijk tot heftige reacties op wat hardere geluiden. Vaak ontstaat hierdoor angst voor geluid. Men is voortdurend op zijn hoede en vermijdt situaties waarin kans is op harde geluiden.

Het  gevaar is dat men zich hierdoor nog meer af gaat zonderen. In werksituaties is een hoger geluidsniveau lang niet altijd te vermijden, waardoor deze situaties heel belastend en vermoeiend kunnen zijn.

Klanken onderscheiden

Om goed te kunnen luisteren, moet het oor klanken correct kunnen analyseren. Geluiden zijn vaak erg complex en bestaan uit een mix van hoge en lage frequenties. Het goed functionerend oor is in staat om deze toonhoogten en dus ook klanken te onderscheiden. Wanneer dit niet (meer) goed lukt, kost het veel moeite of lukt het niet meer om anderen goed te verstaan. Men wordt dan overspoeld door omgevingsgeluiden en kan minder belangrijke geluiden niet negeren. Achtergrondgeluid wordt dan steeds meer ervaren als een stoorzender, waardoor het verstaan van anderen belemmerd wordt. Luisteren kost veel inspanning en lukt maar korte perioden achter elkaar.

Lokaliseren van geluid

Het kan ook lastiger worden om geluid te lokaliseren. Het bepalen van de richting van geluid wordt dan moeilijker of lukt niet meer. Wanneer er dan een bepaalde hoeveelheid geluid op iemand afkomt, lukt het niet om deze geluiden te analyseren. Er wordt geluisterd met een vervorming, waardoor men veel harder zijn best moet doen om anderen te verstaan en te begrijpen in vergelijking met andere mensen. Daardoor kan men snel vermoeid raken en slechts korte perioden achtereen luisteren. Hoe goed iemand ook zijn best doet, het lukt hem niet om goed te luisteren, met als gevolg dat de motivatie om te luisteren daalt.

Oorsuizingen: Tinnitus

Oorsuizingen treden op als de spieren in het middenoor (hamer en stijgbeugel) moe worden of beschadigd zijn. Men hoort dan de interne geluiden. Vaak is er sprake van terugval in de hoge frequenties. Deze terugval komt vrij frequent voor bij mensen die een geluidstrauma hebben opgelopen, zoals militairen, jagers, fabrieksarbeiders of oudere operazangers. Ook bij oudere mensen is deze terugval niet ongewoon. Meestal is dit te wijten aan het

verouderingsproces.

 

Oorsuizingen zijn hoogst ongewoon voor dertigers en veertigers, die nog nooit zijn blootgesteld aan harde geluiden en geen familie hebben waarbij hoorverlies frequent voorkomt. Er zijn echter vrij veel mensen met een stressvolle baan, die dit luisterprofiel - ook wel 'Executive Ear' genoemd - vertonen. Het is dan ook geen toeval dat oorsuizingen vaak gerelateerd wordt aan hoge bloeddruk en stress.

 

Eén van de functies van het middenoor is het vermogen om te selecteren wat je wel of niet wilt horen. Dankzij het middenoor kunnen we beslissen wanneer we naar slechts één instrument uit een orkest willen luisteren en ons tegelijkertijd van de rest afsluiten. We kunnen ons in een lawaaiïge omgeving afsluiten voor al het geluid om ons heen en ons concentreren op een één op één conversatie.

Tomatis zegt dat het middenoor niet alleen de externe, maar ook de interne geluiden buiten sluit. In het lichaam zijn veel van deze interne geluiden te ontdekken; bloedcirculatie, hartslag, ademen, kauwen, spierbeweging... Mensen die last hebben van oorsuizingen hebben moeite om de interne en externe geluiden buiten te sluiten. Deze mensen worden bedolven onder het geluid.

 

Er werd net al genoemd dat oorsuizingen vaak gerelateerd wordt aan stress en hoge bloeddruk. 'Te veel is te veel' geldt ook voor het luisteren. Het 'teveel' kan veroorzaakt worden door het maken van lange uren en continue spanningen.

Men is snel vermoeid en afgeleid tijdens bijvoorbeeld vergaderingen. Het wordt steeds moeilijker om de aandacht er bij te houden en beslissingen worden steeds impulsiever genomen. De energie vermindert, maar men heeft het te druk om daar aandacht aan te schenken. Luisteren wordt steeds selectiever, rigider en vermoeiender.

 

Door Tomatis luistertherapie te volgen kan er herstel optreden. De Tomatis methode zal het oor stimuleren om zichzelf weer op te laden, waarbij hoge frequenties weer in het gehoor kunnen worden opgenomen. Dit geeft verlichting aan de innerlijke spanning. De concentratie verbetert en het energieniveau stijgt. Ook kan de controle over de oorsuizingen verbeteren.

 

 

 

Vertraagde informatieverwerking

Ook kan het voorkomen, dat men moeite heeft om te begrijpen wat bedoeld wordt, ondanks een normaal IQ; “het kwartje valt niet” of met vertraging. Dit probleem kan zowel bij mensen met als zonder gehoorproblemen voorkomen en ook op latere leeftijd optreden doordat men ouder wordt.

Prof. Tomatis heeft ontdekt dat het rechter oor dominant moet zijn, omdat de transmissie van geluid naar het taalcentrum in de linker hersenhelft  veel korter is, dan via het linker oor. Wanneer het rechter oor dominant is, wordt informatie vlot en efficiënt verwerkt.

Mensen met een links-dominant oor communiceren met een vertraging, omdat het geluid een langere weg aflegt via de rechter hersenhelft; door deze omweg gaat (een deel van de) informatie verloren.

 

 

 

 

Effecten Tomatis luistertherapie

Het mag duidelijk zijn dat bovengenoemde problemen een (ernstige) belemmering vormen voor het goed functioneren in werksituaties en het sociale leven van de persoon in kwestie.

Hoewel het niet mogelijk is om een gehoorbeschadiging ongedaan te maken, ervaren mensen met een gehoorbeschading toch vaak verbeteringen met betrekking tot de hierboven beschreven problemen wanneer zij Tomatis luistertherapie hebben gevolgd. Zij hebben de indruk dat zij beter horen, maar in werkelijkheid zijn zij beter in staat om te luisteren, doordat zij door Tomatis luistertherapie optimaal gebruik kunnen maken van hun (verminderde) gehoor. Ook ervaren zij veelal minder hinder van geluid, doordat zij beter in staat zijn om zich hiervoor af te schermen en krijgen zij meer energie.

 

Door Tomatis luistertherapie is de auditieve verwerking van geluid verbeterd,  waardoor zij in staat zijn om beter te functioneren op het werk en in sociale situaties.

bottom of page