top of page

Vreemde talen leren

"We can only speak a language well when we hear it well, in other words when we can analyse the sounds and recognise the rythm of the linguistic melody" — Alfred A. Tomatis

In elk deel van de wereld en in elk land hoort men op een andere manier. De Duitsers horen niet op dezelfde manier als de Fransen en de Fransen horen weer op een andere wijze dan de Italianen. Iedere taal heeft zo zijn eigen specifieke eigenschappen, waaraan het oor zich heeft aangepast. De impedantie van de ons omringende lucht is de primaire oorzaak van deze verschillen. De karakteristieke eigenschappen van de omgeving hebben gedurende honderden jaren de verschillende talen gevormd, waaraan het oor zich moet aanpassen.

De wetten van Tomatis

Professor Tomatis interesseerde zich in het bijzonder voor de integratie en ontwikkeling van de stem en de spraak, voor de verbanden tussen het gehoor, de psyche en de stem bij mensen. Zijn ontdekking van het verband tussen de stem en het gehoor werden samengevat in drie wetten bekend als

het Tomatis-Effect:

 

  • "De stem bevat alleen wat het oor hoort" Dit betekent: we spreken een taal slecht omdat wij deze niet goed horen.

 

  • "Krijgt een niet goed horend oor de kans correct te horen, dan verbetert de stem direct en onbewust'' Als we een taal beter horen, gaan we de taal beter spreken.

 

  • "Het is mogelijk de stem te veranderen door toepassing van auditieve stimulatie gedurende een bepaalde tijd'' Door het luisteren naar een bepaalde taal via het Elektronisch Oor kan definitieve taalintegratie bereikt worden.

Waar bestaat de
taaltraining uit?

Allereerst wordt een luistertest afgenomen om de mogelijkheden van de student om klanken waar te nemen te evalueren en de aanleg voor het aanleren van de gekozen taal te bepalen.

 

Een programma met het Elektronisch Oor bestaat uit verschillende fases:

 

  • Passieve sessies maken het oor gevoelig voor de vreemde taal door gebruik te maken van gefilterde klanken van de vreemde taal. Een echt 'akoestisch bad' dat het oor opent voor de betreffende taal.

 

  • Actieve sessies, waarbij gebruik wordt gemaakt van het herhalen van woorden en teksten of het lezen in de te integreren taal. Deze oefeningen trainen het oor en geven het de controle over het accent, de muziek van de taal, ritme en intonatie. 

 

Of mensen nu om persoonlijke of professionele redenen komen, het is noodzakelijk om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen om er zeker van te zijn dat de volwassenen zich volledig openstellen voor deze nieuwe audio-vocale technieken. Er zijn twee aspecten die benadrukt dienen te worden:

 

  • Ten eerste vormt de moedertaal een barriëre en is het noodzakelijk hier overheen te komen.

 

  • Ten tweede moet men eerst luisteren voordat men gaat spreken en pas daarna kan men zich verdiepen in de taalstructuur. 

 

Een taal leren spreken betekent een bepaalde mentale psychologie aannemen, een specifiek gedachtenproces overnemen en het lichaam zodanig aanpassen dat het de houding van de gesproken taal aanneemt.

 

Aanleg hebben voor talen betekent in feite aanleg hebben om te luisteren.

Het menselijk oor

Het menselijk oor kan theoretisch gezien een breed scala aan frequenties (16 - 16000 Hertz) ontvangen en een oneindig aantal ritmes onderscheiden. Echter, in de loop van de tijd went het oor eraan om voornamelijk de frequenties en ritmes van onze moedertaal efficiënt te horen.

 

Het is moeilijk om deze aanpassing te doorbreken. De Fransen gebruiken voornamelijk frequenties tussen de 1000 en 2000 Hertz, terwijl de Engelsen hoofdzakelijk frequenties tussen de 2000 en 12000 Hertz gebruiken. Het is dan ook geen verrassing dat het voor de Fransen heel moeilijk is om de Engelse taal onder de knie te krijgen en voor de Engelsen om Frans te leren. Amerikaans-Engels zal de Fransen veel beter afgaan. Elke taal heeft zijn eigen voorkeur voor frequentie-banden.

Het Elektronisch Oor

Dankzij de Tomatis methode wordt het oor gedwongen om te horen wat het van nature niet hoort. Dit kan slechts bereikt worden door gebruik te maken van een speciaal systeem, dat van de nieuwste technologische ontwikkelingen gebruik maakt. De oefeningen worden gedaan met elektronische switch-overs en door gebruik te maken van filters en versterkers, die reageren op de werking van het menselijk oor.

 

Het Elektronisch Oor maakt het mogelijk om de manier waarop iemand normaal hoort zodanig te transformeren, dat hij de taal die hij wil leren op dezelfde manier hoort als een inwoner van dat land zou doen.

 

 

Wanneer kunnen kinderen een vreemde taal leren?

Op welke leeftijd kan men het beste beginnen met het aanleren van een vreemde taal?

Dit is een actueel onderwerp bij leraren die over het algemeen genomen vinden dat de kinderen het beste op de kleuterschool kunnen beginnen met het aanleren van vreemde talen. Dit is de ideale leeftijd om 'het oor te openen'. Een jong kind bezit een oor dat in staat is om alle klanken te integreren, zowel van zijn moedertaal als van een vreemde taal.

 

Als student sneller een vreemde taal leren?

Een student die moeite heeft een vreemde taal onder de knie te krijgen heeft moeite met luisteren en verkeert in dezelfde positie als een kind dat niet in staat is om te schrijven, te lezen en te spreken in zijn moedertaal.

 

Dankzij het Elektronisch Oor kunnen we studenten helpen hun oren voor de vreemde taal te openen. Gezien de enorme communicatieve ontwikkelingen en de groei van de internationale betrekkingen, zouden we alle mogelijke moeite moeten doen om onze kinderen de kans te geven om in verschillende talen te kunnen communiceren.

bottom of page