top of page

Verstandelijk beperkte kinderen & jongeren

Wanneer uw kind zich langzamer ontwikkelt dan normaal, is de Tomatis methode een goede methode om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Doel luistertherapie

Doordat de hersenen worden gestimuleerd via de oren kan luistertherapie een bijdrage leveren aan de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.

 

Vaak is er sprake van bijkomende problemen zoals:

 

 

Hierover vindt u in de betreffende rubrieken meer informatie. Het doel van Tomatis luistertherapie kan ook zijn om deze bijkomende problemen aan te pakken.

Resultaten 
luistertherapie

Naast het werken aan ontwikkeling is de Tomatis methode ook bijzonder geschikt om uw (volwassen) kind in balans te brengen. Vaak is het voor hen moeilijker om alles in de wereld om hen heen te begrijpen en een plekje te kunnen geven.

Ze kunnen dat lang niet altijd onder woorden brengen of op een andere (acceptabele) manier uiten.

 

Luistertherapie helpt innerlijke spanningen af te bouwen.

Het luisteren is weinig belastend en wordt doorgaans als aangenaam en ontspannend ervaren. 

 

 

Positieve ervaringen met deze doelgroep

Wanneer het niet mogelijk is om testen af te nemen, kan het luisterprogramma samengesteld worden op grond van een uitgebreid gesprek met de betrokkenen. Inmiddels ben ik sinds 1985 werkzaam als muziektherapeute in de gehandicaptenzorg. Al sinds 2002 pas ik de Tomatis methode toe bij mensen met verstandelijke beperkingen die op uiteenlopende niveaus functioneren. De resultaten zijn heel bemoedigend.

 

 

bottom of page