top of page

Stress / Vermoeidheid / Burn-out / Depressie / Angst

"The appearance and conscious self-control of the listening posture

leads to the desired calm so that the heart's ear opens" 

— Alfred A. Tomatis

Allerlei werk- en privésituaties kunnen spanning veroorzaken, hetgeen veel energie kost. Wanneer perioden van stress lang duren, bijvoorbeeld omdat de werkdruk langdurig te hoog is, raken mensen moe en uitgeput. Meestal is er sprake van een groot verantwoordelijkheidsgevoel en probeert u bijvoorbeeld het werk zo lang mogelijk vol te houden, totdat het echt niet meer gaat. U dreigt burn-out te raken, of zit daar al in, zonder dat in de gaten te hebben. Vaak voelt u zich dan tekort schieten, omdat het niet meer lukt om de ideale werknemer, partner of ouder te zijn. Dit roept veelal gevoelens van neerslachtigheid op en u kan hierdoor zelfs in een depressie terecht komen en/of angstig worden.

De Tomatis methode vergroot de fysieke energie

 

De Tomatis methode optimaliseert energie & psychisch functioneren

De Tomatis methode geeft mentale energie door vermoeidheid en stress te bestrijden. Door de hersenen op te laden en spanningen te reduceren zorgt de Tomatis methode voor een meer gebalanceerd leven:

 

  • Beter slapen

  • Verbeterde eetlust

  • Levenslust

  • Verbetering van communicatie met mensen om ons heen

  • Verhoogde concentratie

  • Geheugen

  • Vitaliteit

  • Zelfvertrouwen

  • Verbetering creativiteit

 

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

Het oor is er niet alleen om te horen en te luisteren, het is ook het orgaan dat ons evenwicht regelt en ons lichaam stimuleert. Het gehoororgaan bestaat uit twee gekoppelde systemen. Het evenwichtssysyeem (vestibulair systeem) stuurt alle spierbewegingen in het lichaam en zorgt voor onze motoriek, balans en lichaamshouding. Zelfs onze spierspanning wordt hierdoor aangestuurd. Het slakkenhuis in het binnen oor (cochlaire systeem) is in staat de hersenen en het lichaam energetisch op te laden, waarbij vooral hoge tonen een belangrijke rol spelen.

 

Het verwerken van hoge frequenties geeft ons energie. Het oor is de dynamo voor onze hersenen. Met Tomatis luistertraining wordt deze dynamo weer opgeladen door via beengeleiding de hersenen te voorzien van deze hoge frequenties.

 

Door training met het Elektronisch Oor ('earobics') wordt de psychische en fysieke balans hersteld of verbeterd.

Door de verbeterde controle over ons lichaam kunnen we de uitdagingen en beproevingen van het leven beter aan. Het zelfvertrouwen groeit en depressie en angsten verdwijnen, wat onontbeerlijk is voor de verbetering van privé- en werkprestaties.

 

Voor onderzoek naar het effect van Tomatis luistertraining op angsten en depressie zie wetenschappelijk onderzoek.

 

 

 

 

Wat betreft stress en depressie werden in een ander onderzoek (du Plessis, 2001, Zuid-Afrika) significante verbeteringen gemeten in de ervaring van negatieve gevoelens zoals gespannenheid en vermoeidheid en in het optreden van depressies en neurotisch gedrag. Het psychologisch welbevinden was versterkt.

 

In een onderzoek gericht op het ervaren van veranderingen door de cliënt zelf één jaar na de luistertraining (Olkiewicz, 2001, Zweden), zijn significante verbeteringen gemeten in het energieniveau, de aandacht en het aanpassingsvermogen.

 

Verdere onderzoeken kunt u op deze website vinden (niet beschikbaar in het Nederlands). 

bottom of page