top of page

Kinderen & jongeren 

met leer- en ontwikkelingsstoornissen

Tomatis gaat ervan uit dat verschillende redenen, al in het prenatale leven, een 'afsluiting' van het luisteren kunnen veroorzaken. Een kind kan de wens en snel daarna de vaardigheid verliezen om zijn oor te gebruiken als een instrument, dat hem in staat stelt om te communiceren met zijn omgeving. Deze onderbreking van het luisterproces kan later moeilijkheden veroorzaken in  de taalontwikkeling, concentratie en aandacht of het leren. 

 

Veel schoolkinderen hebben leerproblemen. Hieraan kunnen communicatieproblemen ten grondslag liggen. Een kind dat zich niet kan concentreren, dat langzaam de taal leert en gedragsproblemen heeft, heeft zijn wens tot luisteren onderdrukt of beperkt.

 

Om te kunnen lezen en schrijven moet je in staat zijn klanken te decoderen, te analyseren en te reproduceren met een oor dat vrij is van blokkades. Het oor speelt een fundamentele rol, niet alleen zorgt het voor de balans in het lichaam maar het is een essentiële brug naar het leren van taal. 

 

Storingen in het luistervermogen / auditieve verwerkingsproblemen (AVP) kunnen leiden tot leer-, spraak-, contact- & ontwikkelingsstoornisssen:

 

 

De training met het Elektronisch Oor optimaliseert het leervermogen door stimulering van de hersenen en doet het oor weer luisteren.

Wilt u meer weten over de resultaten hiervan? Kijkt u dan eens op de pagina wetenschappelijk onderzoek.

 

Er zijn speciale luisterprogramma's voor het leren van vreemde talen.

Ook kunnen actieve trainingen worden gevolgd in het communiceren in een vreemde taal, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Elektronisch Oor.

 

"Paradoxically, a student who has problems at school is often a very bright child'' — Alfred A. Tomatis

bottom of page