top of page

Concentratie- en leerproblemen / ADD / ADHD

 Concentratiestoornissen waaronder Attention Deficit Disorder (ADD) en Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) komen veel voor bij kinderen. Afhankelijk van de gehanteerde definitie lijdt 3% tot 20% van de schoolgaande kinderen aan concentratiestoornissen.

Concentratiestoornissen: waaraan herkent u ze?

Concentratiestoornissen in combiatie met hyperactiviteit kunnen zich op tal van manieren openbaren:

 

  • Voortdurend moeten bewegen

 

  • Overal op- en inklimmen

 

  • Niet langdurig met iets bezig kunnen zijn

 

  • Niet afmaken waar je mee bezig bent

 

  • Impulsief reageren op alles wat zich maar voordoet, of juist volledig in zichzelf gekeerd raken

 

  • Moeilijk de aandacht erbij houden / wegdromen

 

  • Vaak: slaapproblemen

 

  • Vaak: snel wisselende stemmingen

 

Aan hun inzet ligt het meestal niet, maar toch kunnen zij moeilijk hun aandacht erbij houden. 

 

Concentratiestoornissen kunnen al op jonge leeftijd veel problemen veroorzaken. Niet alleen het kind zelf, maar de gehele gezinssituatie kan erdoor beinvloed worden. Daarnaast kampen ook vele volwassenen met concentratiestoornissen.

 

Uit recent onderzoek is gebleken dat bij ongeveer 50% van de kinderen die aan ADHD lijden de stoornis blijft bestaan in de volwassenheid. Zij leiden vaak een moeizaam bestaan.

Luisterproblemen
 

Iemand met concentratieproblemen, ADD of ADHD kan heel moeilijk omgaan met alle geluiden die op hem afkomen. De informatie wordt niet op de juiste manier verwerkt. Deze kinderen en volwassenen zullen proberen om iedere prikkel aandacht te geven en kunnen geen onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken. De informatie dringt echter niet goed door, omdat de aandacht alweer verlegd is naar een nieuwe prikkel.

 

Zij worden dus volledig overspoeld met informatie, waardoor zij 'stoppen' met luisteren. Dit manifesteert zich in hyperactieve gedragingen of het juist volledig afsluiten voor de buitenwereld.

 

Wanneer het bovenstaande u bekend voorkomt, kunt u hierover meer lezen onder: Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP).

 

 

 

Waar komt dat geluid vandaan?

Een auditief verwerkingsprobleem dat zich veelal voordoet bij kinderen en volwassenen met ADD/ADHD betreft het lokaliseren van geluid. Ze zijn veelal niet in staat de richting van het geluid te bepalen. Wanneer er een bepaalde hoeveelheid geluid op hen afkomt, kunnen zij deze geluiden niet analyseren. Zij luisteren met een vervorming, waardoor zij veel harder hun best moeten doen om anderen te verstaan en te begrijpen in vergelijking met andere mensen.

 

Iemand met ADD/ADHD kan daardoor snel vermoeid raken en slechts korte perioden achtereen luisteren. Hoe goed iemand ook zijn best doet, het lukt hem niet om goed te luisteren, met het gevolg dat zijn motivatie om te luisteren daalt.

 

Is er een oplossing?

Vaak wil een kind echter wel zijn best doen om zijn aandacht bij de les houden, maar hij of zij kan dit niet. Er is dus sprake van onvermogen. Een dag op school is voor deze kinderen

heel vermoeiend.

 

Het mag duidelijk zijn, dat deze problemen een ernstige belemmering vormen in het leerproces.

 

De Tomatis methode kan een uitkomst zijn om luister- en concentratieproblemen te verbeteren, zodat deze kinderen

in staat gesteld worden om overeenkomstig hun niveau te presteren.

 

 

bottom of page