top of page

Tarieven

Afhankelijk van uw situatie kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding via aanvullende ziektekosten-

verzekeringen, een speciaal PGB voor behandeling via de Jeugdwet, of andere vormen van zorgaanvraag. Zie hiervoor vergoedingen.

Audio-Psycho-Fonologisch Onderzoek (APF)

 

Intake

 

Lateraliteitstest

Luistertesten

Uitgebreid consult

€   120,00

Luistertherapie

 

Auditieve stimulatie per uur

 

Luistertest & consult

 

€     40,00

€     80,00

Overige

 

Opname moederstem

 

Cliëntrapportage intake*

 

Overige cliëntrapportage per uur*

 

€     80,00

 

€     80,00

 

€     40,00 

*  Op verzoek

bottom of page