top of page

Luistercheck

 

Luisteren is niet hetzelfde als horen. Luisteren is een kunst die niet iedereen goed beheerst.

Goed luisteren is van wezenlijk belang voor ons hele functioneren.

In deze checklist kunt u zien welke problemen in verband kunnen worden gebracht met een luisterprobleem. 

Print deze pagina en vink de punten aan die u van toepassing vindt op uzelf of uw kind.

Hoe meer hokjes u kunt aankruisen, hoe waarschijnlijker is het dat er sprake is van problemen met de luistervaardigheid.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

NB: Uiteraard is deze checklist slechts een greep uit de probleemgebieden. Of u of uw kind door de Tomatis methode kan worden geholpen hangt af van het Audio-Psycho-Fonologisch onderzoek en het intake-gesprek en niet van deze checklist.

1. Ontwikkeling
 • Stressvolle zwangerschap

 • Moeilijke geboorte

 • Adoptie

 • Vroege scheiding van de moeder

 • Achterstand in taal / spraak / gedrag

 • Problemen fijne / grove motoriek

 • Chronische oorontstekingen

 

2. Luisteren & taal
 • Overgevoelig voor bepaalde geluiden

 • Vaak verkeerd verstaan of begrijpen van vragen

 • Vaak iets moeten laten herhalen

 • Monotone & vlakke stem

 • Eigen stem niet goed horen / hekel aan eigen stem

 • Verwarring of omdraaien van letters / woorden

 • Slechte zinsstructuur

 • Slecht begrijpend lezen

 • Slecht hardop lezen

 • Slechte spelling

 • Slecht dingen kunnen verwoorden

3. Leren
 • Snel afgeleid

 • Moeite met concentratie

 • Weinig creativiteit

 • Weinig motivatie

 • Geen interesse in leren

 • Moeite met structuur

 • Moeite met plannen & organiseren

4. Communicatie &                  persoonlijke groei
 • Moe aan het einde van elke dag

 • Vaak uitstellen van dingen

 • Tendens om zichzelf als slachtoffer te zien

 • Denken dat alles mis gaat

 • Opzien tegen de dagelijkse taken

 • Lage frustratie-torerantie

 • Weinig zelfvertrouwen

 • Verlegenheid

 • Neiging zichzelf terug te trekken

 • Vermijden van contacten met anderen

 • Faalangst

 • Depressieve gevoelens

 • Slecht zelfbeeld

 • Moeite met aangaan en onderhouden van vriendschappen & relaties

 • Negatieve houding ten opzichte van werk / school

 • Onvolwassen gedrag

 • Angst & geirriteerdheid

5. Muziek, ritme &                 motoriek
 • Niet in staat de wijs te houden

 • Onhandige, ongecoördineerde bewegingen

 • Slecht ritmegevoel

 • Slecht handschrift

 • Moeite met sport / dansen

 • Moeite met timing

 • Slordig handschrift

 • Niet stil kunnen zitten

6. Vreemde talen leren
 • Probleem met het leren van een vreemde taal

 • Moeite met onthouden van woorden & zinnen 

 • Moeite met uitspreken & verstaan

Waarom de luistervaardigheid verbeteren?

Hebben één of meerdere punten betrekking op u of uw kind? Kom dan eens langs om te horen hoe Tomatis luistertherapie kan helpen deze problemen te overwinnen.

 

Onze oren zijn veel meer dan de oorschelpen aan beide zijden van ons hoofd en ze hebben veel meer functies dan alleen horen. Ze zijn een belangrijk onderdeel van ons hele functioneren. Zij integreren en organiseren alle informatie die wij krijgen door geluid en beweging.

 

Als we het luisteren verbeteren, kunnen we meer uit ons leven halen op het gebied van: 

 

 • Relaties

 • Communicatie

 • Taal

 • Leren

 • Muziek

 • Ritme

 • Vitaliteit

 • Levensvreugde

 • Creativiteit

 • Persoonlijke groei

 

bottom of page