top of page

Vergoedingen

Tomatis luistertherapie
Begeleiding en behandeling via PGB

Vergoedingen ziektekostenverzekeringen 

2019

 

Op grond van lidmaatschap van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), waar de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT) bij aangesloten is, werden vele jaren

behandelingen door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed via aanvullende verzekeringen. 

 

Momenteel is er veel onduidelijkheid

over de voorwaarden die Zorgverzekeraars stellen met betrekking tot het vergoeden van alternatieve geneeswijzen.

Ik ben HBO opgeleid en volg jaarlijks bijscholing om mijn vakkennis bij te houden.

Bij blijven op mijn vakgebied is ook een vereiste om geregistreerd te blijven als vaktherapeut Muziek.

  

De verschillende lijsten met erkende beroepsverenigingen die diverse zorgverzekeraars hanteren, worden veelal jaarlijks aangepast. We adviseren u dan ook vooraf zelf te informeren bij uw ziektekostenverzekeraar of u de kosten (gedeeltelijk) vergoed krijgt via uw aanvullende verzekering.

 

Sommige zorgverzekeraars hanteren in de voorwaarden uitsluitingscriteria: er wordt bijvoorbeeld alleen op individuele basis vergoed of alleen in het kader van een medische behandeling. Het is raadzaam om toezeggingen per brief te laten bevestigen, omdat zorgverzekeraars de lijst met door hen erkende beroepsverenigingen en voorwaarden soms tussentijds aanpassen. 
 
 

Afhankelijk van uw vraag kunt u kijken of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding via ziektekostenverzekeringen of andere vormen van zorgaanvraag, bijvoorbeeld een reïntegratietraject.

Andere vormen van zorgaanvraag

 

Andere vormen van zorgaanvraag zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk via:

 

  • De Bijzondere Bijstand gemeente

 

  • De werkgever                                

 

 

 

 

  • Een AOV (arbeidsongeschiktheids-verzekering) 

 

 

 

 

 

  • Andere re-integratietrajecten

 

  • Het UWV

 

  • Wet Uitkeringen Burger-oorlogsslachtoffer ’40-’45 (WUF; ook voor de tweede generatie)

Aan te vragen via de werkgever en/of de bedrijfsarts

Wanneer Tomatis behandeling wordt gevolgd om hiermee het herstel en op die manier de re-integratie in het arbeidsproces te bevorderen

 

Begeleiding en behandeling via(speciaal) PGB in de Jeugdwet

 

Wanneer door mij begeleiding aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen geboden wordt via mijn praktijk kan dit worden gefinancierd door middel van

Persoons Gebonden Budget (PGB).

 

Sinds 2015 is het voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (die onder de Jeugdwet vallen) mogelijk om een  verwijzing/indicatie voor behandeling te vragen aan een huisarts, kinderarts of jeugdarts van de GGD.

Daarmee kan binnen de Jeugdwet op verzoek van de ouders of verzorgers door de gemeente behandeling worden toegekend in de vorm van een speciaal PGB voor behandeling. 

Hiermee kan muziektherapie ingekocht worden via mijn praktijk.

 

U kunt hierover het beste eerst contact met mij opnemen.

bottom of page