top of page

Tomatis methode

 

  De Tomatis methode: voor wie eigenlijk? 

Wat is luistertherapie?
Wie kunnen baat hebben bij luistertherapie volgens Tomatis?

Op grond van zijn uitgebreide functies, is het oor het belangrijkste zintuig, ook al omdat het al lang voor de geboorte tot functioneren in staat is. Het oor van het ongeboren kind is nog slechts een 'vloeistofoor', dat de klanken door het vruchtwater via de wervelkolom en het bekken van de moeder, gefilterd waarneemt. Pas na de geboorte voltrekt zich de omschakeling naar het 'luchtoor', dat van het trommelvlies gebruik kan maken en waarbij lucht het overdrachtsmedium is.

 

Bij de luistertherapie wordt elke stap in de ontwikkeling van de geluidswaarneming systematisch ingeprent: hierbij wordt een elektronisch apparaat (het 'Elektronisch Oor') tussen de geluidsbron en de speciale koptelefoon geschakeld. Hierdoor kunnen door middel van speciale elektronische filterschakelingen, bepaalde frequenties van muziek of stem gebruikt worden. Door een elektronische balansschakeling worden de spiertjes van het middenoor afwisselend gespannen en ontspannen, wat werkt als fysiotherapie voor het middenoor.

 

Luistertherapie:

 

 • Verbetert de fijnafstemming tussen been- en luchtgeleiding

 

 • Stimuleert de auditieve lateraliteit, oftewel de rechteroor-dominantie

 

 • Versterkt de coördinatie tussen de beide oren en de hersenen

 

 • Verbetert de mogelijkheid zich goed op specifieke geluiden te richten en andere irrelevante geluiden naar de achtergrond te verdringen

 

De Tomatis methode is een programma van auditieve stimulatie. De onderliggende theorie is complex. Luisteren is een actief proces en heeft zowel betrekking op neurofysiologische vaardigheden als het verlangen om die vaardigheden te gebruiken. De ontwikkeling van het luisteren, die de basis legt voor communicatievaardigheden en taalverwerving, begint al wanneer het oor zich volledig heeft ontwikkeld, rond de vierde maand van het prenatale leven.

 

De Tomatis methode stimuleert door middel van klanken de belangrijkste fasen van de luister- en communicatie-ontwikkeling van het kind. Muziek veelal van Mozart of de Moederstem wordt door het Elektronisch Oor aangepast/gefilterd. De gefilterde klanken worden via een speciale koptelefoon aangeboden.

 

Bij kinderen wordt naar verloop van tijd vaak gewerkt met de gefilterde moederstem (lage frequenties worden verwijderd) om het luisteren in de baarmoeder na te bootsen. Deze fase wordt wel de prenatale geheugenfase genoemd.

 

Kinderen die opvallen door:

 

 • Schoolproblemen: onder andere dyslexie, (begrijpend) lezen, spelling, schrijven, rekenen en gebrek aan motivatie

 

 • Aandachts-, concentratie- & geheugenproblemen (ADD & ADHD)

 

 • Hyperactief gedrag

 

 • Problemen na vroeggeboorte / geboortecomplicaties

 

 • Ontwikkelingsachterstand in taal, spraak & gedrag

 

 • Problemen in de fijne / grove motoriek

 

 • Adoptieproblemen

 

 • Auditieve verwerkingsproblemen

 

 • Verlegenheid

 

 • Terugtrekkingsgedrag

 

 • Autisme & autistiform gedrag

 

 • Slaapstoornissen, angsten & vermoeidheid

 

 

Volwassenen voor verbetering van:

 

 • Communicatievaardigheden

 

 • Contact leggen

 

 • Concentratie & geheugen

 

 • Motivatie, energie & creativiteit

 

 • Stress-beheersing, angst & spanning

 

 • Depressie & burn-out

 

 • Revalidatie na hersenbeschadiging (TIA, CVA)

 

 • Gehoorproblemen

 

 • Duizeligheid & oorsuizen

 

 • Zelfbewustzijn & gevoel van eigenwaarde

 

 • Persoonlijke groei

 

 • Vitaliteit op oudere leeftijd

 

 

Speciale programma's voor:

 

 

 

 

 

 • Managers voor verbetering van creativiteit, communicatie & stress-management

 

 

 • Tune-up van senioren voor verbetering van levenslust & vitaliteit

   

bottom of page