top of page

Motorische stoornissen / Spraakstoornissen / Stotteren

 

De werking van het evenwichtssysteem, ritme, plannen en het inschatten van tijd en ruimte worden met Tomatis luistertherapie gestimuleerd. Door geluidstrillingen wordt ook het evenwichtssysteem, welke vastzit aan het slakkenhuis (het binnenoor), links en rechts in balans gebracht. Deze zorgt weer voor optimale aansturing van de spieren in ons lichaam.

Relatie gehoor & motoriek

Bewegen, motoriek en gehoor zijn al heel vroeg in de ontwikkeling met elkaar verbonden. Al in de baarmoeder reageert het kind met bewegen op bepaalde geluiden. Een baby draait het hoofdje naar een geluid. Rond de negen maanden kan door middel van deze reflex ingeschat worden of er gehoorproblemen zijn.

Relatie gehoor & evenwichtssysteem

Het oor is er niet alleen om te horen en te luisteren, het is ook het orgaan dat ons evenwicht regelt en ons lichaam stimuleert. Het gehoororgaan bestaat uit twee gekoppelde systemen.

 

Het evenwichtssysteem (vestibulair systeem) stuurt alle spierbewegingen in het lichaam en zorgt voor onze motoriek, balans en lichaamshouding. Het slakkenhuis in het binnen oor (cochleaire systeem) is in staat de hersenen en het lichaam energetisch op te laden, waarbij vooral hoge tonen een belangrijke rol spelen.

 

Het vestibulair systeem (evenwicht) heeft connecties met alle spieren van het lichaam. Dit systeem is zeer belangrijk voor houding, beweging, zelfbeeld, enzovoorts. Het gevoel voor tijd en ruimte, timing is essentieel. Het gehoor speelt hierbij ook een rol. Wij kunnen bijvoorbeeld horen dat de auto die achter ons is dichterbij komt en hoe hard hij rijdt zonder het te zien. En hoe lang het ongeveer duurt voor ik opzij moet gaan. We reageren dus met handelen, oftewel motorisch op iets wat wij horen.

Fijne motoriek & spraakmotoriek

 

Fijne motoriek zoals schrijven heeft een fijnere manier van luisteren nodig. Hierbij ligt vooral een goed functionerende coördinatie tussen hersenhelften aan ten grondslag. Dit betekent een hoger niveau van energiegebruik. Vooral de stimulatie van hoge frequenties, hele fijne vibraties, werken hier stimulerend op. Alleen de cochlea (binnenoor) kan deze frequenties omzetten in actiepotentialen en verder naar de hersenen sturen om zo de 'dynamo' op te laden.

 

Om te leren spreken is het voor sommige kinderen van belang dat door middel van luistertherapie aan de verbetering van de spraakmotoriek wordt gewerkt.

 

Diverse problemen in de motoriek kunnen door middel van Tomatis luistertherapie sneller en makkelijker verholpen worden, zo mogelijk in samenwerking met de behandelende fysiotherapeut of logopedist.

 

 

Stotteren &  timing

Over de oorzaak van stotteren bestaan veel theorieën, waaronder die van Ad Bertens, die stelt dat mensen die stotteren een zwakke aanleg hebben voor timing van spraakbewegingen. Deze timing kan beïnvloed worden door verschillende factoren, zoals spanning, snelheid en belemmeringen als bijvoorbeeld taal- of leerproblemen. Daarbij kan dan ook een psychosociale factor een rol gaan spelen: 'ik wil niet stotteren'. Hierdoor gaat men proberen niet te stotteren door:

 

  • Fight: stotteren wordt krampachtiger, bijvoorbeeld meebewegen

 

  • Flight: stotteren wordt toegedekt, bijvoorbeeld angstig vermijden

 

  • Freeze: stotteren wordt langduriger, bijvoorbeeld lange blokkades

 

Hierdoor neemt de spanning toe, waardoor de timing nog moeilijker wordt.

Dominant oor

Tomatis heeft ontdekt dat oordominantie invloed heeft op al dan niet vloeiend spreken. Het actieve spraakcentrum is in de linker hersenhelft. Met de gekruiste zenuwbanen zou het rechteroor de snelste weg zijn voor de feedback van ook de eigen spraak naar het taalcentrum. Door een linkeroordominantie wordt de timing in de spraak moeilijker.

 

Mensen die stotteren hebben vaak een links dominant oor of een extreem rechts dominant oor. Beiden geven een verstoring in de feedback van de eigen spraak. Namelijk de ene te langzaam en te emotioneel, de ander te snel en te rationeel.

 

Wat gebeurt er tijdens de luistertherapie?

Andere schakelingen die met het Elektronisch Oor gemaakt kunnen worden, brengen een fijn afstemming tussen been- en luchtgeleiding. Dit wil zeggen het uitbalanceren van de innerlijke en uiterlijke spraak/taal.

 

In de loop van de therapie wordt actief gewerkt aan het luisteren naar de eigen stem en spraak, waarbij het oor wordt afgestemd op een goede timing voor het spreken.

 

 

bottom of page