top of page

Audio Psycho Fonologie (APF)

 

Deze wetenschap is gebaseerd op onderzoek en bevindingen van dr. Alfred A. Tomatis. Hij ontdekte dat een verandering in de hoor- of luistervaardigheid van de mens, automatisch veranderingen in de stem, lichaam en geest tot gevolg heeft.

Zijn ontdekkingen werden in 1957 wetenschappelijk geaccepteerd door de Wetenschappelijke Academie van Parijs.

De wetten van Tomatis
 • Een stem bevat slechts die frequenties, die het oor waarneemt

 

 • Wanneer je het oor de mogelijkheid geeft om niet of niet correct waargenomen frequenties weer goed te horen dan verschijnen deze frequenties ook weer in de stem, direct en onbewust

 

 • De over een bepaalde periode voordurend herhaalde akoestische stimulatie brengt een blijvende verandering van het gehoor en de spraak tot stand

 

Bevindingen van Professor Tomatis

Uit zijn onderzoek volgt verder dat:

 

 • Elke verandering van de stem nauw samenhangt met een psychische gedragsverandering

 

 • Er een samenhang tussen stem en stemming bestaat en ook met het gevoelsleven 

 

 • De stem fungeert als spiegel van alle psychologische processen

 

 • Slecht luisterende mensen zich steeds meer terugtrekken, levenszin verliezen, eerder vermoeid raken en concentratieproblemen hebben

 

 • Beweging, ritme en (lichaams)houding altijd met het gehoor- en evenwichtsorgaan zijn verbonden

 

 • Het gehoor- en evenwichtsorgaan het vegetatieve zenuwstelsel beinvloedt en op de ademhaling, hart, bloedvaten en het spijsverteringsysteem werkt

 

 • Een goed luisterend oor een voorwaarde is voor persoonlijke groei

 

Poort naar de wereld

Horen, luisteren en spreken zijn de belangrijkste communicatiemiddelen van de mens. Een goed luistervermogen is de voorwaarde voor elke vorm van communicatie. Hiervan hangt het taalbegrip, uitdrukkingsvermogen, vloeiend spreken en articulatie af. Voor lezen, schrijven, grammatica en abstract denken is een correcte hoor- en luistervaardigheid een vereiste.

Storingen in dit luistervermogen kunnen leiden tot uiteenlopende problemen zoals leer-, taal- en spraakproblemen, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, motorische problemen, concentratie- en geheugenproblemen.

 

De gehoorcellen van het slakkenhuis (de cochlea) in het binnenoor analyseren de geluiden en leiden ze d.m.v. elektrische impulsen naar de hersenen. Hoge tonen geven de hersenen de meeste energie. Het oor werkt zo als een dynamo voor de hersenactiviteit.

 

De mens hoort al vanaf 4,5 maand voor de geboorte. Dan is het gehoororgaan reeds volledig uitontwikkeld. De foetus kan uit alle omgevingsgeluiden die kiezen die voor zijn ontwikkeling belangrijk zijn. Tomatis heeft ontdekt dat de akoestische stimulatie door de hoge tonen van de moederstem verantwoordelijk is voor de rijping van het zenuwstelsel, bovendien bereidt de moederstem het kind voor op taalontwikkeling na de geboorte. Het luisteren begint dus al in de baarmoeder.

 

Door een verbeterde waarneming van hoge tonen winnen we aan vitaliteit, leer- en communicatievaardigheden, creativiteit en levenskwaliteit. Als deze vroegste communicatie succesvol verloopt is het oor al voor de geboorte een poort naar de wereld.

 

Poort naar het lichaam

Het gehoororgaan bestaat uit twee, zeer nauw met elkaar verbonden systemen die zich samen in het rotsbeen bevinden:

 

 • Het slakkenhuis (cochlea), heeft als taak de geluidsgolven te analyseren en verder te leiden naar de hersenen als elektrische impulsen.

 

 • Het evenwichtsorgaan (vestibulum). Dit orgaan is verbonden met alle spieren van het lichaam en stuurt behalve ons evenwicht ook onze lichaamshouding en motoriek. Het is tevens verantwoordelijk voor het lichaamsbeeld, lichaamsbewustzijn en onze oriëntatie in de ruimte.

 

Alle willekeurige en onwillekeurige bewegingen, spiertonus, spanningen in het lichaam, verkramping of ontspanning, grove- en fijne motoriek: alles wordt door het oor geregistreerd, gereguleerd en gecoördineerd.

 

Het oor is het orgaan met de meeste zenuwverbindingen in het lichaam.

Poort naar het bestaan

'Ik hoor, dus ik besta!'

Deze uitspraak vind je in alle culturen terug. Hier is kennelijk sprake van een universeel, kosmisch gegeven: alles is geluid.

 

 • Het Oor is de weg — Upanischaden

 

 • Luister!, dan zal je ziel leven — Jesaja

 

 • Luisteren lijkt wel de bewegende kracht voor alles te zijn, zelfs voor de wens om te leven — A. Tomatis

 

 • Het oor is de poort naar de Ziel — J.E. Berendt

 

 • Luister met de oren van de ziel naar de talloze tonen — Rumi, Sufi voor 1300

 

 • In wezen zijn er twee kosmische waarheden: Klank en Niet-Klank. Nu is het echter zo, dat de innerlijke klank zich slechts door de uiterlijke klank openbaart. Dit is dus de Weg — Upanischaden

 

 • Tibetaanse monniken mediteren om de 'onhoorbare klank' te leren beluisteren

 

 • Harmonische klanken brengen structuur aan in de wereld van kristallen en vloeistoffen. Als klanken deze processen kunnen activeren, is het dan niet waarschijnlijk dat klank alles in de natuur tot stand gebracht heeft, van de structuur van het DNA-molecuul tot de spiralen in de melkwegstelsels — J.E. Berendt

 

 

bottom of page