top of page

Meer onderzoeksresultaten kunt u vinden op de website van Tomatis.com

Wetenschappelijk onderzoek

Effecten van luistertherapie op kinderen & jongeren

 

Uit een vergelijkend wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van de Tomatis methode en andere vormen van begeleiding is gebleken dat de Tomatis methode zeer effectief is met betrekking tot leerproblemen en problemen in de communicatie. Er werden significante verbeteringen gemeten middels gestandaardiseerde tests in het gebruik van taal en communicatie en in het aanpassingsvermogen van kinderen

(Tim Gilmor, 1999). Daarnaast verbeterden ook de psycho-motoriek, de cognitie (IQ) en de auditieve waarneming.

Deze onderzoeksresultaten bevestigen een eerder onderzoek in 1983 van Stutt. Toen werden eveneens significante verbeteringen gemeten in:

 

 • IQ

 • Leesvaardigheid

 • Perceptie

 • Communicatieve vaardigheden

 • Aanpassingsvermogen

 • Vaardigheid om gedachten en gevoelens uit te drukken

 

In een ander onderzoek, zijn ouders van 400 kinderen en jongeren geïnterviewd over de resultaten van luistertraining. Zij zagen bij hun kinderen verbeteringen op het gebied van:

 

 • Communicatie (89%)

 • Frustratie-tolerantie (80%)

 • Begrijpend lezen (85%)

 • Aandacht (86%)

 • Kwaliteit van het spreken (74%)

 • Spelling (69%)

 • Geheugen (73%)

 • Groei naar volwassenheid (84%)

 

In een follow-up onderzoek 6 maanden na het luisterprogramma had 83% van de kinderen de verbeteringen vastgehouden en/of hadden een verdere ontwikkeling doorgemaakt en 14% had een aantal verbeteringen vastgehouden. 

Stress & Depressie

 

Wat betreft stress en depressie werden in een ander onderzoek (du Plessis, 2001, Zuid-Afrika) significante verbeteringen gemeten in de ervaring van negatieve gevoelens zoals gespannenheid en vermoeidheid en in het optreden van depressies en neurotisch gedrag. Het psychologisch welbevinden was versterkt.

 

In een onderzoek gericht op het ervaren van veranderingen door de cliënt zelf één jaar na de luistertraining (Olkiewicz, 2001, Zweden), zijn significante verbeteringen gemeten in het energieniveau, de aandacht en het aanpassingsvermogen.

Auditieve verwerkingsproblemen (AVP)

 

Volgens een wetenschappelijk onderzoek van Ross-Swain (Californië, 2007) is de Tomatis methode effectief bij auditieve verwerkingsproblemen (AVP). Bij een groep van 41 kinderen en jeugdigen werd door middel van gestandaardiseerde tests aangetoond dat er bij hen sprake was van zwakke vaardigheden met betrekking tot de auditieve verwerking. Na 90 uur luistertraining werden dezelfde tests weer afgenomen. Bij alle deelnemers waren de vaardigheden met betrekking tot de auditieve verwerking statistisch gezien significant verbeterd. Daarmee is aangetoond dat de Tomatis methode een zinvolle interventie is bij auditieve verwerkingsproblemen.

bottom of page